Om oss

Kom i kontakt med oss

Måns Johannesson
Måns Johannesson
Ansvarsområde:
Ekonomichef
Tel: 010-603 93 05
E-post: mans.johannesson@svenskahus.se

 

Finansiell info

SVENSKA HUS 2015 I SIFFROR

 • 2015 uppgick förvaltningsresultatet till 148 Mkr (140 Mkr)
 • Bolagets intäkter ökade från 398 Mkr till 418 Mkr
 • De totala investeringarna i fastigheterna uppgick till 392 Mkr (307 Mkr)
 • Under 2015 förvärvades 13 fastigheter till ett värde om 158 Mkr (154 Mkr)
 • Kommersiella hyresavtal tecknades för 31,4 Mkr (28,3 Mkr)
 • Justerat konsolideringskapital/substansvärde 2 429 Mkr (1 981 Mkr)
 • Nettobelåningsgraden per bokslutsdatum uppgick till 51 % (55 %)
 • Räntetäckningsgrad 2,7 ggr (2,6 ggr)
 • Genomsnittlig ränta per bokslutsdatum 3,49 % (3,85 %)
 • Genomsnittlig räntebindningstid 5,1 år (5,3 år)
 • Det bokförda värdet var 8 098 kr/kvm (7 729 kr/kvm)
 • Belåningen var 6 123 kr/kvm (5 735 kr/kvm)
 
Läs hela vår årsredovisning för 2015 här. För mer information kontakta vårt huvudkontor och läs våra tidigare årsredovisningar som du hittar i menyn till vänster.