Om oss
 

Några av våra ombyggnader och projekt

PÅGENDE OCH PLANERADE PROJEKT

 

 

Morängatan, Göteborg

Nyproduktion bostäder, 37 hyresrätter
Bagaregården
Byggnation pågår
Yta: 3 000 kvm Projektkostnad: 80 Mkr
 

Bagaregården, belägen i östra Göteborg, är en mycket attraktiv stadsdel med närhet till centrum och parkområden. Villor, radhus och lägenheter i en bra mix skapar sociala, trevliga områden. Här ska Svenska Hus bygga ett passivhus med 37 lägenheter, varav en del kommer att inrymma bostäder med särskild service, så kallad BmSS. Inflyttning beräknas ske under 2017.

Kontakta regionchef Michael Ohlson för mer information.

Lundbypark, Göteborg

Nyproduktion bostäder, cirka 300 hyres- och bostadsrätter
Rambergsstaden
Planerad byggstart 2016
Yta: 20 000 kvm Projektkostnad: 560 Mkr

Detaljplan för området Rambergsstaden i Göteborg vann laga kraft under 2015. Närheten till Keillers park, Bravida Arena, badhus, handel och centrum gör området mycket eftertraktat och spännande. Svenska Hus är en av tre aktörer som, tillsammans med kommunen, arbetat fram planen för området och byggnationen av cirka 300 bostäder beräknas starta vintern 2016/2017.

Läs mer om Lundbypark här. Kontakta Fastighetsbyrån om du vill anmäla intresse för bostadsrätterna eller regionchef Michael Ohlson om du vill veta mer om byggprojektet.

 

Norra Gubberogatan, Göteborg

Kommersiell ombyggnad
Gårda 57:3
Byggnation pågår
Yta: 4 825 kvm Projektkostnad: 45 Mkr

Fastigheten, som har mycket bra läge i stadsdelen Gårda i Göteborg, byggs om och anpassas för befintliga och nya hyresgäster. Ombyggnation sker under löpande förvaltning till moderna, flexibla kontorslokaler med showroom och butiker i bottenplan och omfattar även nya trapphus, installationer, tak samt fasader. Fastigheten är nu fullt uthyrd..

Kontakta uthyrningsansvarig Niklas Simonsson för intresse om förhyrning.

 

Rökerigatan, Stockholm

Kommersiell ombyggnad
Sandhagen 7
Byggnation pågår
Yta: 3 000 kvm Projektkostnad: 53 Mkr

Sandhagen 7 ligger i Slakthusområdet intill nya Tele2 Arena. Området planeras nu av Stockholms Stad för att i framtiden bli en mer levande och attraktiv del av Stockholm med fokus på evenemang, restauranger, shopping, nöjesliv, kontor och bostäder. Med dessa förutsättningar utvecklar vi  fastighetens industriprägel och genomför en omfattande ombyggnad för att skapa ett tydligare modernt kontorshus med parkeringsgarage. Under året flyttade Svenska Hus systerbolag MVB in i, för dem, helt
anpassade lokaler.

Kontakta regionchef Niklas Gahm för mer information om projektet.

Ranhammarsvägen, Stockholm

Kommersiell ombyggnad
Induktorn 27
Byggnation pågår
Yta: 14 700 kvm Projektkostnad: 150 Mkr

Norra Ulvsunda är ett klassiskt industriområde, som just nu genomgår en omvandling från att vara ett blandat arbets- och bostadsområde i Stockholms utkant till att bli en del av stadens och regionens utvidgade kärna. LM Ericssons gamla instrumentfabrik från 40-talet byggs här om och anpassas till
moderna, flexibla kontor, showroom och lager med stora fönster och högt i tak. Ombyggnaden omfattar även nya trapphus, installationer, fasader och gård.

Läs mer om projketet här. Kontakta uthyrare Fredrik Johansson för mer information eller intresse om förhyrning.

Första Avenyen, Hässleholm

Ombyggnad bostäder, 35 hyresrätter
Färgaren 6
Byggnation pågår
Yta: 2 200 kvm Projektkostnad: 35 Mkr

Vårt hus på Första Avenyen 2 byggdes 1917 som bostadsfastighet och har under årens lopp byggts om till kontorshus. I de tre våningarna ovanför gatuplan bygger vi om huset till 35 individuellt planerade lägenheter med bevarad charm. Inflyttning i den första etappen har ägt rum och de återstående lägenheterna i andra etappen planeras vara inflyttningsklara under vintern 2016.

Läs mer om projketet här. Kontakta Philip Wallgren för mer information eller intresse om förhyrning.

AVSLUTADE PROJEKT

 

Topasgatan, Göteborg

Kommersiell nybyggnad
Järnbrott 187:31
Yta: 2 170 kvm Projektkostnad: 64 Mkr

Svenska Hus nya profilhus som uppförts för hyresgästerna Swedbank och Fastighetsbyrån på Topasgatan i Västra Göteborg, stod helt klart under 2015 och har certifierats enligt Miljöbyggnad Silver av Sweden Green Building Council. Huset på totalt cirka 2 170 kvm inrymmer även ett par andra hyresgäster och är nu fullt uthyrt.

Kontakta regionchef Michael Ohlson för mer information om projketet.

Beatrice Lesslies Gata, Göteborg

Kommersiell nybyggnad/ombyggnad
Högsbo 8:10
Yta: 4 000 kvm Projektkostnad: 46 Mkr

Denna industrifastighet har ett mycket bra läge i Högsbo i Göteborg. På fastigheten finns två byggnader. Den ena utgörs av en nybyggd industri- och lagerbyggnad om cirka 1 000 kvm som Svenska Hus systerbolag Wangeskog Hyrcenter flyttade in i under 2014. Den andra, större byggnaden genomgick under 2015 en totalrenovering, både interiört och exteriört. Här har moderna, trivsamma kontorslokaler med lagermöjlighet skapats.

Kontakta uthyrningsansvarig Niklas Simonsson för intresse om förhyrning.

Ulvsundavägen, Stockholm

Kommersiell ombyggnad
Motståndet 2
Yta: 1 630 kvm Projektkostnad: 29 Mkr

Hela fastigheten har här byggts om och anpassas till moderna, flexibla kontorslokaler med butik och showroom i bottenplan. Ombyggnaden omfattar även nya trapphus, installationer, fasader och gård. Fastigheten har bra skyltläge invid Ulvsundaleden, nära till tvärbanehållplats samt gångavstånd till Bromma flygplats och Bromma Blocks. Hyresgästerna IFÖ/IDO flyttade in under året och fastigheten
är nu fullt uthyrd.

Kontakta uthyrare Fredrik Johansson för intresse om förhyrning.

 

Marieholmsgatan, Göteborg

Kommersiell ombyggnad
Gamlestaden 28:19

I en av våra fastigheter i Marieholm valde vi att etablera ytterligare ett BC (Business Center). Skälen var flera, bl a läget utmed väl trafikerade E45 i en knutpunkt mot Gamlestaden och i direkt anslutning till nya partihallsförbindelsen som knyter ihop E4 med E45. Fastighetens byggnadstekniska förutsättningar var också idealiska med möjlighet att skapa många enskilda kontorsrum. Det stora parkeringsbehovet, som vi vet finns, kan vi också här tillgodose på ett mycket bra sätt i direkt anslutning till fastigheten.

Läs mer här eller kontakta Pia Bäck som är ansvarig för våra Business Center för mer information eller intresse om förhyrning.

 

 

Trollesundsvägen, Stockholm

Ombyggnation och nybyggnation av bostäder

Ramsökaren 2

Etapp 1 - Ombyggnation av skolbyggnaden till 120 bostäder

Etapp 2 - Nybyggnation av 32 bostäder på skolgården

Etapp 3 - Ombyggnation av aulan till 11 unika bostäder

Den första delen i bostadsprojektet startade 2007 med en ombyggnation av den stora skolbyggnaden i tegel, till 120 stycken mindre hyresrätter. Dessat stod klara för inflyttning 2008. Cirka fem år senare påbörjades byggnationen av ett nytt hus på själva skolgården. I det putsade huset i vinkel och med loftgångar skapades 32 hyresrätter med hög standard. Bara något år senare avslutades ”skolprojektet” med ombyggnation av den gamla aulan till 11 helt unika lägnehter med högt i tak, stora fönsterpartier och terasser.

Kontakta regionchef Niklas Gahm för mer information.

 Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

Nybyggnation av bostäder

Skuleskogen 1-4

Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms största och attraktivaste stadsutvecklingsprojekt. En modern, innovativ och miljöanpassad utbyggnad av Östermalm växer fram mellan Nationalstadsparken och vattnet. Kv Skuleskogen ligger i bästa läge direkt vid Husarvikens strand. Här har Svenska Hus byggt ett kvarter med 130 bostäder. Projektet färdigställdes under hösten 2013.