Finansiell info

Svenska Hus årsredovisning 2016

Året i siffror

 • 2016 uppgick förvaltningsresultatet till 158 Mkr (148 Mkr)
 • Bolagets intäkter ökade från 418 Mkr till 455 Mkr
 • De totala investeringarna i fastigheterna uppgick till 506 Mkr (392 Mkr)
 • Under 2016 förvärvades fastigheter till ett värde om 283 Mkr (158 Mkr)
 • Kommersiella hyresavtal tecknades för 37,1 Mkr (31,4 Mkr)
 • Justerat konsolideringskapital/substansvärde uppgick till 2 780 Mkr (2 429 Mkr)
 • Nettobelåningsgraden per bokslutsdatum uppgick till 50% (51 %)
 • Räntetäckningsgrad var 2,6 ggr (2,7 ggr)
 • Genomsnittlig ränta per bokslutsdatum var 3,52% (3,49 %)
 • Genomsnittlig räntebindningstid var 4,5 år (5,1 år)
 • Genomsnittlig kapitalbindningstid 2 år (1,5 år)
 • Det bokförda värdet var 8 118 kr/kvm (8 098 kr/kvm)
 • Marknadsvärdet per bokslutsdatumet bedömdes till 11 316 kr/kvm (10 973 kr/kvm)
 • Belåningen var 6 182 kr/kvm (6 123 kr/kvm)

2016 - ytterligare ett år med evighetsperspektiv

Det är inte utan stolthet jag publicerar Svenska Hus årsredovisning för 2016, då vår verksamhet har utvecklats mycket positivt både inom förvaltning och fastighetsutveckling. Jag är stolt över alla medarbetare som driver företaget framåt och som bidrar till ett starkt team. Just medarbetarna är en nyckel till att vi har kunnat öka intäkterna med nio procent och förvaltningsresultatet med runt sju procent. Jag är också stolt över att vi har den högsta volymen nytecknade kontrakt någonsin och att vår tillväxt är lönsam med en kontrollerad risknivå. Ett kvitto på att kombinationen av vår entreprenörsdrivna kultur och vårt evighetsperspektiv på fastighetsföretagande inte bara har fungerat historiskt, utan också är ett framtidskoncept.

Jag önskar dig en trevlig läsning och hoppas att du också ser att vi som arbetar på Svenska Hus har mycket att vara stolta över.

Vänliga hälsningar
Daniel Massot
Vd Svenska Hus

Kontakta oss

Måns Johannesson

Ekonomichef