Koncern

Svenska Hus är en del av koncernen Gullringsbo Egendomar. Övriga bolag i gruppen är MVB, Forestry, Wangeskog Hyrcenter, Torslanda Entreprenad, Novi Real Estate och Munkbron Finans. Gemensamt för alla bolag är att de grundats av entreprenörer och fortsätter, nu och i framtiden, att bedrivas med en stark familjebolagskänsla.

Koncernens omsättning uppgår till ca 3 Mdkr med ett resultat före avskrivningar men efter finansiella poster på ca 250 Mkr per år. Marknadsvärdet på koncernens fastigheter uppskattas till ca 5 Mdkr. 500 Mkr kapital förvaltas i moderbolagets cash pool.

Räknat efter omsättning placerar sig företaget som nr 30 av alla privatägda företag i Sverige. Antalet anställda är drygt 660. Koncernen innehar 150 fastigheter med ett hyresvärde på 500 Mkr och 5 000 hyresgäster. Gruppen innefattar 600 moduler, 10 000 maskiner, 30 000 kvm ställning och drygt 6 000 ha skog och mark. Ägarna delar årligen ut 1,2 Mkr till Årets Framtidsbyggare.

Sammantaget är Gullringsbo Sveriges största icke börsnoterade eller institutionellt ägda bygg- och fastighetskoncern. Gullringsbo Egendomars långsiktiga perspektiv och breda verksamhetsportfölj bildar en stabil plattform för Svenska Hus.

Den familjeägda herrgården Gullringsbo utanför Göteborg har fått ge namn åt moderbolaget.