Alevägen 47

Nol

Fastighetsinformation

Fastighetsinformation
Nol Teknikpark är en företagspark med stor dynamik. Området omfattar c:a 90 000 kvm stor yta varav en uthyrningsbar del om c:a 40 000 kvm. Här finns både stora lagerytor med tillhörande kontor och mindre industrilokaler. En fastighet lämpad för många olika branscher. Lastkajer finns och lagerytor med en takhöjd på 6-7 meter. Hela fastighetens rangeringsområde är nyasfalterat. Samtliga tak är utbytta och tilläggsisolerade. På alla lanterniner är glaset utbytt mot brandsäkert klarglas vilket ger väldigt bra ljusinsläpp. Fastigheten har fjärrvärme.

Kommunikationer

Nol Teknikpark ligger invid RV 45 som är en fyrfilig motorväg och 2,5 mil norr om Göteborg samt 4 mil söder om Trollhättan. Det finns direktutfart från fabriksområdet, vilket underlättar för dig med bil. Stationen för pendeltågen till Göteborg ligger i direkt anslutning till fastigheten.

Omgivning

Närheten till Ale centrum bidrar till en hög servicegrad.

Kortfakta

Ale
Ale Nol 2:448, Nol 3:164, Nol 3:153
Alevägen 47, 449 44 Nol
Industrifastighet
1950