Marieholmsgatan 2

Göteborg

Fastighetsinformation

Fastigheten inrymmer både kontor, lager och uppställningsytor. Fastigheten har tre byggnader varav det är verksamhet i två av dessa.

Kommunikationer

Den bilburne tar sig enkelt till fastigheten då Marieholmsleden passerar området och ger snabb förbindelse till både E6, E45 och E20. Med kollektivtrafiken tar du dig med buss 59 till Centralstationen. Från Vassgatans hållplats till Centralstationen tar det knappt 10 minuter.

Omgivning

Marieholm är ett industri- och handelsområde i östra Göteborg. Närhet till välkända kontorsområdet Lilla Bommen. Fantastiskt läge i ett expansivt område.

Kortfakta

Göteborg
Göteborg Gamlestaden 25:10
Marieholmsgatan 2, 415 02 Göteborg
Industrifastighet
1960