Marieholmsgatan 42-46

Göteborg

Fastighetsinformation

En större kontor/logistik/lager fastighet i populära Marieholm utmed Göta Älv i direkt anslutning till Marieholmsgatan, E45 och pågående Marieholmsförbindelsen. Stora anpassningar och förbättringsåtgärder har skett under 2011-2016.

Innehåller fyra byggnader med varierande verksamheter samt vårt nya och fina kontorshotell Business Center.

Kommunikationer

Mycket goda förbindelser i området, vilka kommer att bli ännu bättre när den nya "Marieholmsförbindelsen" står klar inom ett par år.

Omgivning

Fastigheten är belägen i ett mycket populärt och lättillgängligt område som i huvudsak karaktäriseras utav liknande verksamheter. Här finns allt ifrån lager, lättare tillverkning, yrkesbutiker, grossisthandel och moderna kontor.

Kortfakta

Göteborg
Göteborg Gamlestaden 28:19
Marieholmsgatan 42-46, 415 02 Göteborg
Kontorsfastighet
1975
2012