Pinnmogatan 2

Helsingborg

Fastighetsinformation

Grubacken 7

Kortfakta

Helsingborg
Helsingborg Grusbacken 7
Pinnmogatan 2, 25464 Helsingborg
Lagerfastighet
2019