Föreningsgatan 88-90

Landskrona

Fastighetsinformation

Trevåningshus på Föreningsgatan.

Kommunikationer

Nära servicebutik, lasarett och busshållplats.

Omgivning

Mestadels trevånings bostadhus med hyreslägenheter och bostadrätter.

Kortfakta

Landskrona
Landskrona Venus 14
Föreningsgatan 88-90, 261 36 Landskrona
Bostadsfastighet
1946
1991