Rurik Holms Väg 4

Lerum

Fastighetsinformation

Fastigheterna utgör Floda centrum och Floda Station ligger i direkt anslutning till torget. Byggnaderna inhyser en blandning av handel, service, kontor och bostäder. Torget byggdes i sin nuvarande utformning 1964 och genomgick en större renovering senast 1995.

Kommunikationer

Ligger i anslutning till Floda station. Enkelt att ta sig till E20 som ligger i nära anslutning till torget.

Omgivning

Husen utgör Floda Torg vilket innebär närhet till service och handel. Stora grönområden, med Säveån som rinner igenom området.

Kortfakta

Lerum
Lerum Floda 3:1205
Rurik Holms Väg 4, 448 30 Lerum