Rurik Holms väg 8

Floda

Fastighetsinformation

Fastigheterna utgör Floda centrum och Floda Station ligger i direkt anslutning till torget. Byggnaderna inhyser en blandning av handel, service, kontor och bostäder. Torget byggdes i sin nuvarande utformning 1964 och genomgick en större renovering senast 1995.

Kortfakta

Lerum
Lerum Floda 3:1206
Rurik Holms väg 8, 448 30 Floda