Hur Svenska Hus hanterar corona-viruset/covid-19

Med anledning av corona-viruset/covid-19

Vår ambition är att vår verksamhet ska löpa på som vanligt, dock kommer vi följa de rekommendationer som utfärdas av myndigheter och de omfattar både våra medarbetare, besökare och samarbetspartners. Vi följer löpande utvecklingen kring covid-19 och virusets eventuella smittspridning kontinuerligt, och agerar utifrån de.
 
För er kunder vill vi informera om att Svenska Hus personal samt våra samarbetspartners inte får vistas i våra fastigheter eller träffa våra hyresgäster på 14 dagar ifall de har vistats i något av de av Folkhälsomyndigheten utpekade riskområdena. Detsamma gäller även om någon i deras hushåll varit det.

Vi vill även uppmana dig som hyresgäst att respektera dessa restriktioner och att du avbokar eventuella inbokade tider med Svenska Hus personal eller samarbetspartners om du eller någon i din personal/ditt hushåll har varit utomlands i något av de av Folkhälsomyndigheten utpekade riskområdena de senaste två veckorna. Detsamma gäller om du känner symptom på luftvägsinfektion, även lindriga.

Om du som hyresgäst har ett akut fel i lokalen/lägenheten ber vi dig informera om dina eventuella sjukdomssymptom och/eller utlandsvistelser i samband med din felanmälan.

Det är givetvis en väldigt speciell och oönskad situation. Vi hoppas på din förståelse och tackar för ditt samarbete så att vi tillsammans kan göra vad vi kan för att minska smittspridningen av covid-19.
 
Svenska Hus
Kundservice 010-603 93 00