Byte och uthyrning i andra hand

Internbyte inom Svenska Hus

Vid byte till annan lägenhet inom Svenska Hus bestånd skall du ha bott hos oss i över ett år. Vi tar hänsyn till hur du har skött dina inbetalningar under kontraktstiden och ser helst att du de senaste tolv månaderna skall ha ett prickfritt reskontra. Inga störningsärenden får ha förekommit under tiden.

Även om du redan har ett förstahandskontrakt hos oss görs en helt ny bedömning av din inkomst samt en ny kreditupplysning. Mycket kan ha hänt sedan kontrakt skrevs senast. Observera att vi inte kan godkänna ett byte om du inte uppfyller våra uthyrningskriterier. Tänk på att du har tre månaders uppsägningstid även om du flyttar inom beståndet.

För att byta lägenhet registrerar du dig under Mina Sidor och sök bland våra lediga lägenheter. När du gjort intresseanmälan på de objekt du finner intressanta kontaktar vi dig i fall det blir aktuellt med en visning. Som nuvarande hyresgäst har du ingen förtur.

 

Direktbyte med en annan hyresgäst
För att vi skall godkänna ett lägenhetsbyte med en annan hyresgäst vill vi att du är ute i god tid med din ansökan. Handläggningstiden kan variera men oftast krävs en handläggningstid på en månad. Vill du och en annan hyresgäst göra ett direktbyte skall blanketten nedan fyllas i av båda parter och lämnas till närmaste regionkontor. Det är viktigt att du inväntar ett godkännande från oss och den andra partens hyresvärd innan bytet kan ske.

 

Hyra ut i andra hand
För att få hyra ut din lägenhet i andra hand kräver vi att du har bott hos oss i över ett år samt att du har en godkänd anledning. Exempel på godkända anledningar är:

  • Studier/arbete på annan ort
  • Provbo samboende
  • Längre utlandsvistelse
  • Andra särskilda omständigheter

Orsaken måste kunna styrkas, och vi godkänner inte andrahandsuthyrningar mer än ett år i taget. Du måste alltid ha vårt skriftliga samtycke för att få hyra ut din lägenhet i andra hand. Detta gäller även om du lånar ut lägenheten utan att ta ut någon hyra. Ansökan lämnar du in till närmaste regionkontor i god tid, minst en månad innan den planerade uthyrningen ska börja. Tänk på att du står som ansvarig för lägenheten och hyran så länge du är registrerad hyresgäst på kontraktet, även om du hyr ut i andra hand. Otillåten andrahandsuthyrning kan medföra att du förlorar ditt hyreskontrakt.