Inflyttning

Inflyttningsdag

En representant från Svenska Hus kommer att kontakta dig i god tid innan inflyttningsdagen.  Tänk på att du har rätt att tillträda bostaden på den utsatta inflyttningsdagen tidigast kl. 12.00. Skulle inflyttningsdagen inträffa på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag sker inflyttningen nästkommande vardag.

Besiktning av lägenheten
På inflyttningsdagen sker en besiktning av lägenheten där en representant från oss, du och avflyttande hyresgäst närvarar. Protokollet som upprättas fastslår lägenhetens skick och standard vid inflyttningstillfället. Skador och åverkan som uppkommer därefter och som inte finns upptagna i protokollet kan du som inflyttande debiteras för vid avflytt.  

Nycklar
Vid tillträde skriver du som ny hyresgäst alltid på en nyckelkvittens. Vanligtvis ingår tre stycken lägenhetsnycklar. Behöver du fler nycklar beställer du detta genom våra fastighetsskötare till en kostnad. Om det vid utflyttning saknas nycklar debiteras du för ett låsbyte.