Uppsägning

Uppsägningstider

Uppsägningstiden för våra bostäder är normalt tre månader och räknas i hela kalendermånader från nästkommande månadsskifte. Undantag från uppsägningstiden är vid dödsfall då endast en månads uppsägning gäller.

Uppsägningstiden avseende p-plats, garage  och förråd är normalt tre månader men kan variera. Är du osäker på din uppsägningstid så står den specificerad i ditt hyreskontrakt.

 

Skriftlig uppsägning

Uppsägningen sker skriftligen till närmaste regionkontor antingen genom nedanstående blankett, baksidan på ditt hyreskontrakt eller via brev. Vi accepterar inte uppsägningen via e-mail, fax eller sms. Gör uppsägningen i god tid och var medveten om att du är betalningsansvarig för hyran under hela uppsägningstiden. Du är även skyldig att under uppsägningstiden visa din lägenhet för nya intressenter.

Efter att vi mottagit din uppsägning kommer vi att skicka ut en bekräftelse  per post samt mer praktiskt information gällande din avflytt.