Utflyttning

 Utflyttning och besiktning
Vid utflyttning lämnas lägenheten senast kl. 12.00 dagen hyresavtalet upphör att gälla. Om detta inträffar en lördag, söndag eller helgdag kan du flytta ut första vardagen därefter. En representant från Svenska Hus kontaktar dig i god tid innan utflyttning för inbokning av avflyttningsbesiktning.

Återställning och flyttstädning

Det är viktigt att lägenheten städas noggrant innan du flyttar. Vi skickar städtips tillsammans med uppsägningsbekräftelsen. Om slutstädningen skulle vara bristfälligt utförd kommer vi att anlita en städfirma som du debiteras för.

Vid avflyttningsbesiktningen närvarar en representant från oss, du och eventuellt inflyttande hyresgäst. Här jämförs lägenhets skick med protokollet som upprättades vid ditt inflyttningstillfälle. Skador och åverkan som uppkommit under din boendetid och som inte finns upptagna på besiktningsprotokollet kan du komma att debiteras för.

Lämna nycklar
Vid utflyttning måste du lämna tillbaka alla nycklar som hör till lägenheten och övriga utrymmen (exempelvis cykelförråd och tvättstuga). Det gäller även de nycklar som du själv låtit tillverka och betalat för. Du lämnar nycklarna i samband med avflyttningsbesiktningen, annars senast kl. 12 första vardagen efter att hyreskontraktet gått ut. Observera att nycklar som inte återlämnas kommer debiteras.

Tips inför flytten
Det är mycket att tänka på när man flyttar. För att underlätta för dig har vi samlat de viktigaste sakerna här: 

flytta din hemförsäkring till ditt nya boende
• gör en adressändring
• säg upp ditt elabonnemang
• flytta din telefon, bredband och tidningsprenumeration
• fixa flyttlådor
• säg upp eventuell parkering

Lycka till med flytten och hoppas att du kommer att trivas i det nya boende!

 

 

Bifogade filer
Tips vid avflytt