Nysatsning av Floda Platsutveckling

Under hösten 2019 har det tagits fram en uppdaterad modell för den framtida platsutvecklingen i Floda, öster om Göteborg. Detta är en fortsättning på det arbete som Floda BID utfört under flera år. Modellen har tagits fram på uppdrag av huvudintressenterna i Floda BID, det vill säga Lerums kommun, fastighetsägare och företagare i Floda. Uppdraget har varit att anpassa vision, arbetssätt och geografiskt område för utvecklingsarbetet till de nuvarande lokala förutsättningarna.

Bakgrunden är att det sedan några år råder delvis nya förutsättningar i centrala Floda där Svenska Hus numera är en stor fastighetsägare runt torget och där Garveriet har blivit en uppmärksammad destination och mötesplats. Svenska Hus ser fram emot det fortsatta arbetet med att i samverkan ytterligare stärka attraktiviteten i området.


– Vi såg potentialen med Floda redan när vi tillträdde fastigheterna 2018, säger Daniel Massot vd på Svenska Hus. I och med Garveriets utvecklingsresa stärks området och Flodas potential ytterligare. Nu vill vi växla upp platsutvecklingen och med avstamp i en ren och trygg miljö hitta tydligare kopplingar mellan torget och Garveriets verksamhetsområde. Vi ser fram emot att få delta i en smart, hållbar platsutveckling med människorna i centrum, avslutar Daniel.

Lerums kommun är en betydelsefull part i samverkansarbetet där Alexander Abenius är kommunstyrelsens ordförande.

– Floda har ett intressant läge i en storstadsregion, med tongivande hyresgäster som attraherar människor såväl lokalt som utifrån, säger Alexander Abenius och fortsätter; nu gäller det att tillsammans skapa ytterligare mervärde för medborgarna, genom att ge förutsättningar för de olika parterna att fortsätta utveckla området utifrån sina roller.
 
Karin Forsberg är vd på Garveriet och ser en stor potential i platsutvecklingen genom en utvecklad samverkan.

– När vi startade Garveriet ville vi framförallt skapa en häftig mötesplats där vi satte den hållbara maten i centrum. Detta har uppmärksammats av många som bor i vår kommun, men framförallt också tillresta gäster och nu även nationell och till och med internationell media. Det är otroligt viktigt att alla i vårt samhälle känner stolthet men också ansvar för hur hela Floda upplevs när vi får besök. Trivs vi själva med det vi skapar, kommer andra att gilla det också. Det här handlar om hur vi människor samverkar runt en plats för att skapa bästa känslan med stor attraktion konstaterar Karin Forsberg.

Parterna har nu anlitat Magnus Kroon och Daniel Liljeblad, tidigare involverade i Solkattens utvecklingsarbete i Lerum centrum, för att ta nästa steg i Flodas platsutveckling.

För ytterligare information:
Daniel Massot, vd, Svenska Hus AB
010-603 93 01 daniel.massot [at] svenskahus.se

Karin Forsberg, vd Garveriet
0730-57 73 58 karin.forsberg [at] garveriet.se

Alexander Abenius, Kommunstyrelsens ordförande i Lerum
0722-05 05 32 Alexander.Abenius [at] lerum.se