Planbesked för Blå Stjärnans nya djursjukhus i Göteborg

Svenska Hus har glädjande fått besked om att kunna starta arbetet med ny detaljplan för området Älvudden på Marieholm i Göteborg. Här planeras för Blå Stjärnans nya djursjukhus samt en större kontorsfastighet. Området ligger med närhet till stadens spännande utvecklingsområden Gullbergsvass och Gamlestaden.

Läs Göteborgs-Postens artikel här.