Skanska Sverige och Malmö stad får pris som Årets Framtidsbyggare

I kväll offentliggjordes vinnarna av priset Årets Framtidsbyggare i tre olika kategorier. Årets pristagare spänner från akademin till stadsplanerare och byggare. Byggbolaget Skanska Sverige blev Årets Innovatör för sina insatser för energieffektivt och klimatneutralt byggande. Malmö stad blev Årets Opinionsbildare för sina många ambitiösa projekt inom hållbart byggande. I kategorin Årets Talang fick sju studenter pris för framstående masteruppsatser inom hållbarhetsområdet.

– Med priset vill vi främja en långsiktig hållbar utveckling i bygg- och fastighetsbranschen och uppmärksamma särskilt förtjänstfulla insatser, säger Daniel Massot, vd, Svenska Hus.

Årets Framtidsbyggare instiftades 2014 genom en donation till Lunds universitet och delas ut av Stiftelsen för energieffektivt byggande, genom Svenska Hus moderbolag Gullringsbo Egendomar i samarbete med Lunds Universitet och Fastighetsvärlden.

Om pristagarna:
Skanska Sveriges beslut att bli klimatneutrala 2050 vidgar arbetet med att bygga energieffektivt till att också omfatta produktionsfasen och hur byggmaterial produceras och levereras till byggarbetsplatsen. Genom Skanska Sveriges initiativ Klimatneutral Byggnad har även byggprocessen hamnat i fokus. Bolagets klimatkalkyler, som visar hur koldioxidbelastningen reduceras genom energieffektiva byggnader, kompletteras nu genom att också inkludera byggnadens produktionsskede.

Malmö stad visar ett stort miljöengagemang med många ambitiösa projekt inom hållbart byggande. Staden visar inte minst på ett stort engagemang för energieffektivisering och energieffektiva byggnader samt satsar även stort på solenergi. Malmö stad har under flera år arbetat med Byggherredialog för hållbart byggande och att i samverkan med andra aktörer sätta ambitiösa mål. Under ett antal år har staden i samverkan med andra även utvecklat och drivit Miljöbyggprogram Syd för ett hållbart byggande. Programmet har resulterat i många energieffektiva hus på kommunal mark i Malmö.

Sju studenter vid Lunds universitet får priset Årets Talang för att de har visat särskilt intresse för energieffektivt byggande i sina masteruppsatser. Studenterna delar på prissumman 200 000 kronor.

Årets vinnare har utsetts av en jury bestående av Maria Wetterstrand, Thomas B Johansson, Kristina Mjörnell, Willy Wredenmark, Nevenka Mesic Tiderstöm samt Svenska Hus vd Daniel Massot. Årets Framtidsbyggare är ett av Sveriges största pris inom hållbarhet. Priset delas ut av Stiftelsen för utveckling av energieffektivt byggande och syftet är att bidra till ett förbättrat hållbarhetsarbete inom bygg- och fastighetsbranschen.
 
För ytterligare information:
Erika Hellman, vd AB Gullringsbo Egendomar och stiftelseansvarig
08-402 07 61 erika.hellman [at] abgullringsbo.se
Daniel Massot, vd Svenska Hus och jurymedlem
010-603 93 01 daniel.massot [at] svenskahus.se