Svenska Hus utvecklar Partille City

Kommunstyrelsen i Partille har godkänt en planansökan från Svenska Hus. Det handlar om en satsning på fyra hållbara bostadskvarter mellan Partille Arena och Säveån med minst 400 lägenheter.
–  Ja, kanske det dubbla om vi planerar väl – så det är ett stort projekt både för oss och för kommunen, säger Henrik Sjölin, Fastighetsutvecklingsansvarig på Svenska Hus i Göteborg.

Området ligger på Gamla Kronvägen i centrala Partille och tanken är att blanda nya bostäder med lokaler i bottenplan och eventuellt också förskolor och ytor för kommunala verksamheter.

– Läget är perfekt och projektet är en fantastisk möjlighet för kommunen att fortsätta utveckla Partille City, säger Henrik Sjölin. Vad vi siktar på är en helt ny hållbar stadsdel som ytterligare stärker kärnan, med en modern och varm stadskänsla och en variation av huskroppar - gissningsvis 6-8 våningar som högst. 

Arbetet med en ny klubbad detaljplan kan i bästa fall vara klart 2025, vilket skulle innebära byggstart 2026. Men det finns miljömässiga och geotekniska utmaningar i utredningsarbetet som kan fördröja detaljplanen ytterligare något eller några år.
 
– Det är ett spännande utvecklingsprojekt för Svenska Hus där vi tillsammans med kommunen kan fortsätta det positiva arbetet med att stärka de centrala delarna av Partille, säger Svensk Hus vd Daniel Massot. Fastighetsvärdet efter utbyggd detaljplan i Partille beräknas till drygt 2 miljarder kronor och projektet är ett lysande exempel på hur vi arbetar med stadsutveckling. Vi tänker långsiktigt, affärsmässigt, innovativt och med tydligt fokus på våra kunders behov. För att hålla tidplanen är det viktigt att vi kommer igång nu.
 
För ytterligare information:
Henrik Sjölin, Fastighetsutvecklingsansvarig Göteborg, Svenska Hus
010-603 93 20 henrik.sjolin [at] svenskahus.se

Daniel Massot, vd, Svenska Hus
010-603 93 01 daniel.massot [at] svenskahus.se
 

(Översiktsbild Partille City. Bild: Rstudio for architecture)