Svenska Hus VD i Fastighetsnytts podcast

I Fastighetsnytts senaste podcast talar Svenska Hus VD Daniel Massot om hur marknadsosäkerheten kring nyutvecklade bostadsrätter kan innebära intressanta affärsmöjligheter både för Svenska Hus och för konsumenter.

 

Sedan Daniel Massot blev VD på Svenska Hus hösten 2016 har en förändringsresa pågått. I dag, 2018, har bolaget en stark organisation med såväl nya som gamla medarbetare på plats. Svenska Hus satsar fortsatt på att utvecklas inom digitalisering och hållbarhet och på att framgent vara en attraktiv arbetsgivare och hyresvärd.

 

Affärsinriktningen för Svenska Hus ligger fast och är inriktad mot ägande, utveckling och förvaltning med ett evighetsperspektiv i regionerna Stockholm, Göteborg och Skåne. Svenska Hus valde tidigt att inte utveckla bostadsrätter under en osäker period med ökande byggrättspriser och ökande byggkostnader. Marknadsosäkerheten när det gäller nyutvecklade bostadsrätter kan enligt Daniel Massot innebära andra affärsmöjligheter för Svenska Hus vilket i slutändan kan gynna konsumenterna.

 

Fastighetsmarknaden i Sverige i dag är enligt Daniel Massot gynnsam och Svenska Hus är med goda finanser, stark kassa och en stark organisation väl rustade inför framtiden. Utmaningarna handlar om att hitta förvärvsobjekt som har långsiktig utvecklingspotential, om att vara med i utvecklingen kring digitalisering och hållbarhet samt om att möta förändrade krav och behov hos medarbetare och kunder.

 

Ta del av hela intervjun här