Morängatan - Göteborg

Nybyggnation av ett passivhus med bostäder.

Bagaregården, belägen i östra Göteborg, är en mycket attraktiv stadsdel med närhet till centrum och parkområden. Villor, radhus och lägenheter i en bra mix skapar sociala, trevliga områden. Här bygger Svenska Hus ett passivhus med 37 lägenheter, varav en del kommer att inrymma bostäder med särskild service, så kallad BmSS. Inflyttning sker i början av juli 2017.

 


Kortfakta

Nyproduktion bostäder

37 hyresrätter
Bagaregården
Byggnation pågår

Yta: 3 000 kvm
Projektkostnad: 80 Mkr
Projektutvecklare: Cecilia Bergman