Morängatan - Göteborg

Nybyggnation av ett passivhus med bostäder.

Bagaregården, belägen i östra Göteborg, är en mycket attraktiv stadsdel med närhet till centrum och parkområden. Villor, radhus och lägenheter i en bra mix skapar sociala, trevliga områden. Här bygger Svenska Hus ett passivhus med 37 lägenheter, varav en del kommer att inrymma bostäder med särskild service, så kallad BmSS. Projektet färdigställdes sommaren 2017.

 


Kortfakta

Nyproduktion bostäder

37 hyresrätter
Bagaregården
Byggnation pågår

Yta: 3 000 kvm
Projektkostnad: 80 Mkr
Projektutvecklare: Cecilia Bergman