Om Svenska Hus

Vi bedriver fastighetsverksamhet i de tre storstadsregionerna och huvudkontoret finns i Göteborg. Bolaget förvärvar fastigheter med utvecklingspotential, utvecklar nya projekt och förvaltar på traditionellt sätt. Vi har starka ägare med långsiktiga och hållbara perspektiv.