Finansiell info

Året i siffror

 • 2018 uppgick förvaltningsresultatet till 175 Mkr (156 Mkr)
 • Bolagets intäkter ökade från 456 Mkr till 493 Mkr
 • De totala investeringarna i fastigheterna uppgick till 811 Mkr (235 Mkr)
 • Under 2017 förvärvades fastigheter till ett värde om 539 Mkr (44 Mkr)
 • Justerat konsolideringskapital/substansvärde uppgick till 3 409 Mkr (3 131 Mkr)
 • Nettobelåningsgraden per bokslutsdatum uppgick till 50 % (48 %)
 • Räntetäckningsgrad var 2,6 ggr (2,6 ggr)
 • Genomsnittlig kapitalkostnad per bokslutsdatum var 3,13 % (3,39 %)
 • Genomsnittlig räntebindningstid var 4,1 år (4,6 år)
 • Genomsnittlig kapitalbindningstid 2,1 år (2,0 år)
 • Räntebetalningsförmåga var 8,9 % (9,2 %)
 • Det bokförda värdet var 8 769 kr/kvm (8 296 kr/kvm)
 • Marknadsvärdet per bokslutsdatumet bedömdes till 12 522 kr/kvm (12 062 kr/kvm)
 • Belåningen var 6 763 kr/kvm (6 187 kr/kvm)

Spännande förvärv och ökad tillväxt i alla våra regioner
Svenska Hus lämnar ett händelserikt och positivt år där vi tagit flera kliv i vår tillväxtresa. Ett år med fortsatt god lönsamhet i befintligt fastighetsbestånd samt stor volym förvärvstransaktioner. Under 2018 har vi överträffat vårt mål avseende förvaltningsresultatutveckling som en följd av effektiv förvaltning  kompletterat med ett antal strategiska fastighetsförvärv. Vår strategi är att kontinuerligt förbättra vår fastighetsportfölj och att ständigt söka nya  projektmöjligheter. Självklart med ett långsiktigt perspektiv med kunden i centrum och utifrån våra värderingar.

Jag ser fram emot ett spännande 2019 och att tillsammans med alla engagerade medarbetare fortsätta att utveckla och förbättra våra fastigheter, skapa intressanta uthyrningar och starta lönsamma utvecklings- och energiprojekt. Vi ska fortsatt göra affärer och driva bolagets positiva utveckling tillsammans med våra kunder. Syftet är att uppnå fortsatt god lönsamhet och starka finanser samt skapa nya övervärden.

​Vänliga hälsningar
​Daniel Massot
​Vd Svenska Hus

 

Kontakta oss

Måns Johannesson

Ekonomichef