Finansiell info

Året i siffror

 • 2017 uppgick förvaltningsresultatet till 156 Mkr (158 Mkr)
 • Bolagets intäkter ökade från 455 Mkr till 456 Mkr
 • De totala investeringarna i fastigheterna uppgick till 235 Mkr (506 Mkr)
 • Under 2017 förvärvades fastigheter till ett värde om 44 Mkr (283 Mkr)
 • Kommersiella hyresavtal tecknades för 46 Mkr (37,4 Mkr)
 • Justerat konsolideringskapital/substansvärde uppgick till 3 131 Mkr (2 780 Mkr)
 • Nettobelåningsgraden per bokslutsdatum uppgick till 48 % (50 %)
 • Räntetäckningsgrad var 2,6 ggr (2,6 ggr)
 • Genomsnittlig ränta per bokslutsdatum var 3,39 % (3,52 %)
 • Genomsnittlig räntebindningstid var 4,6 år (4,5 år)
 • Genomsnittlig kapitalbindningstid 2 år (2 år)
 • Det bokförda värdet var 8 296 kr/kvm (8 118 kr/kvm)
 • Marknadsvärdet per bokslutsdatumet bedömdes till 12 062 kr/kvm (11 316 kr/kvm)
 • Belåningen var 6 187 kr/kvm (6 182 kr/kvm)

Mitt första år som vd har varit väldigt spännande och det är inte utan stolthet jag skickar ut Svenska Hus årsredovisning för 2017.

Jag känner mig stolt och priviligierad som får leda ett företag med så många engagerade, professionella och kunniga medarbetare. Ett positivt år på många sätt, men vi har höga ambitioner och vill mer. Vi har genomfört flera strukturella förändringar och stärkt organisationen för att rusta oss för framtiden och ta oss till nästa nivå.

Vår ambition är att göra fler affärer och fortsätta bolagets positiva utveckling och under 2018 planerar vi att investera cirka 300 Mkr i större fastighetsutvecklingsprojekt. Svenska Hus har därutöver en spännande projektportfölj om cirka 4 Mdkr i Stockholm, Göteborg och Skåne med planerade projektstarter inom de närmaste åren.

Vi lämnar ett händelserikt och positivt år där vi fått ett antal pusselbitar på plats. Nu går vi starka in i 2018! Vi fortsätter vår resa för lönsam tillväxt med kontrollerad risk och med starka finanser som gör oss rustade för fler förvärv, fler investeringar och fortsatt utveckling.

Läs vår årsredovisning så förstår du ännu bättre att vi som arbetar på Svenska Hus har mycket att vara stolta över."

​Vänliga hälsningar
​Daniel Massot
​Vd Svenska Hus

Kontakta oss

Måns Johannesson

Ekonomichef