Finansiell info

Året 2019 i siffror

 • Förvaltningsresultatet uppgick till 199 Mkr (175 Mkr)
 • Marknadsvärde 7,7 Mdkr (7 Mdkr)
 • De totala investeringarna i fastigheterna uppgick till 521 Mkr (811 Mkr)
 • Justerat konsolideringskapital/substansvärde uppgick till 3 772 Mkr (3 409 Mkr)
 • Nettobelåningsgraden per bokslutsdatum uppgick till 50 % (50 %)
 • Räntetäckningsgrad var 2,7 ggr (2,6 ggr)
 • Genomsnittlig räntebindningstid var 4,4 år (416 år)
 • Genomsnittlig kapitalbindningstid 1,8 år (2,1 år)
 • Det bokförda värdet var 9 270 kr/kvm (8 769 kr/kvm)
 • Marknadsvärdet per bokslutsdatumet bedömdes till 13 473 kr/kvm (12 522 kr/kvm)
 • Belåningen var 7 288 kr/kvm (6 763 kr/kvm)

 

Kontakta oss

Måns Johannesson

Ekonomichef