Hållbarhet

Vårt företag präglas av ett stort engagemang i miljö, etik och sociala frågor. Ambitionen är att bidra med konkreta förbättringar för samhället och ha goda relationer till sina intressenter. På så sätt skapas goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. Varje medarbetare har frihet och eget ansvar. Samtidigt ska agerandet bottna i gemensamma värderingar och mål. Detta gäller inte minst inställningen till miljö, etik och sociala frågor.

Miljöengagemang sedan länge

Svenska Hus tillsammans med syster- och moderbolag har arbetat med miljöfrågor under lång tid, med ambitionen att åstadkomma konkreta samhällsförbättringar. Våra om- och nybyggnationer genomförs alltid omsorgsfullt med god kvalitet och med stor hänsyn till huset och områdets historia och framtidsplaner. Läs gärna om några av våra utmärkelser. 

Vid utveckling av nya projekt är miljöfrågor en integrerad del i processen. Krav ställs dessutom på de entreprenörer som anlitas, för att säkerställa att befintliga fastigheter uppfyller samtliga miljökrav. 

Koncernen har samarbetat med Lunds universitet under lång tid, i flera satsningar och samhällsprojekt, med syfte att utveckla nya energieffektiva byggmetoder. Sedan 2014 delas ett pris ut för att främja denna utveckling. Här kan du läsa mer om Årets Framtidsbyggare.

Vi är också mycket stolta över att vi har byggt ett av bostadskvarteren i Norra Djurgårdsstaden, vilket är ett av Stockholms största och mest attraktiva stadsutvecklingsprojekt. Det är en modern, innovativ och miljöanpassad utbyggnad av Östermalm. Kvarteret Husarviken färdigställdes 2014.

2015 certifieras vårt nybyggda kontorshus för bland andra Fastighetsbyrån och Swedbank i Göteborg enligt "Miljöbyggnad Silver". Huset byggdes av Svenska Hus systerbolag MVB, som också har uppfört Sveriges första skola med passivhusteknik samt den första Svanenmärkta förskolan. MVB bygger nu även Sveriges största passivhus – Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg om 12 700 kvm.

Under 2017 förvärvas en solkraftspark i Fjärås, söder om Göteborg. Det är en långsiktig investering som även ska öka vår kompetens inom området. Svenska Hus köper idag enbart förnyelsebar energi och vi arbetar kontinuerligt med energieffektivisering i våra fastigheter. Samma år avslutas även nybyggnationen av ett passivhus med 37 hyresrätter på Morängatan i östra Göteborg. 

Topasgatan 1 i Göteborg som har certifierats enligt Miljöbyggnad Silver av Sweden Green Building Council

Bidrar i sociala frågor

Precis som miljöengagemang och god etik är nödvändiga för en långsiktigt hållbar verksamhet, krävs även att företaget är i samklang med samhället och bidrar till dess utveckling. Att utveckla ett bostadsbestånd kräver ibland stora sociala insatser.

Ett exempel på det är vårt engagemang i Landskrona där bolaget är en av de större fastighetsägarna. Här är vi bland annat med och driver Landskrona Citysamverkan – ett samarbete mellan fastighetsägare, de kommersiella näringsidkarna i centrum och Landskrona Stad. Tillsammans med Landskrona Stad och andra fastighetsägare har bolaget Landskrona Stadsutveckling AB bildats. Syftet är bland annat att modernisera boendemiljöer och att minska segregationen.

Vi är också engagerade i liknande samverkansprojekt i Malmö, och är bland annat representerade i styrelsen i Fastighetsägarna BID Sofielund. BID står för Business Improvement District och föreningen arbetar efter en frivillig modell med fokus på boende, integration och delaktighet.