Årets framtidsbyggare

Under 2010 bildades Stiftelsen för utveckling av energieffektivt byggande, som 2014 avsatte 12 Mkr till ett energipris, Årets Framtidsbyggare, i samarbete med Lunds universitet. 1,2 Mkr delas årligen ut till personer som har gjort särskilda insatser inom energieffektivt byggande.

Vår koncernen har samarbetat med Lunds universitet under lång tid, i flera satsningar och samhällsprojekt, med syfte att utveckla nya energieffektiva byggmetoder. Bland satsningarna finns masterprogrammet inom energieffektivt byggande som erbjuds vid Lunds universitet, liksom forskningsstiftelsen DeLabs, som satsar på utveckling av företag som baseras på hållbar utveckling och lokal förankring. 

Årets Framtidsbyggare delas ut i tre kategorier

ÅRETS INNOVATÖR – Priset delas ut till en eller flera personer som i sitt arbete eller i sin forskning kommit med betydande insikter eller lösningar kring energieffektivt byggande. Innovationen ska ha haft praktisk påverkan på hur hus planeras, konstrueras eller byggs.

ÅRETS OPINIONSBILDARE – Priset delas ut till en eller flera personer alternativt en organisation som arbetat för att sprida kunskap om energieffektivt byggande till beslutsfattare eller allmänhet. Priset belönar genomförda aktiviteter.

ÅRETS TALANG – Priset delas ut till studenter vid Lunds universitet som visat särskilt intresse och talang för energieffektivt byggande.

Vinnare Årets framtidsbyggare 2016

Pristagare Årets framtidsbyggare 2016.

Juryns medlemmar 2016

THOMAS B JOHANSSON – professor emeritus, fd chef Internationella Miljöinstitutet
DANIEL MASSOT – vd Svenska Hus
KRISTINA MJÖRNELL – affärsområdeschef samhällsbyggnad, SP. Adjungerad Prof. i Byggnadsfysik, LTH
MARIA WETTERSTRAND – samhällsdebattör och fd språkrör för Miljöpartiet
NEVENKA MESIC TIDERSTRÖM – vd MVB Syd
WILLY WREDENMARK – chefredaktör Fastighetsvärlden
ÅKE BLOMSTERBERG – energiexpert, WSP Environmental. Universitetslektor, Energi och ByggnadsDesign, LTH