Om oss

Svenska Hus är ett familjeägt fastighetsbolag. Stora nog att vara dynamiska. Små nog att vara personliga. Vi utvecklar fastigheter och förvaltar dem med ett evighetsperspektiv. Vi projektutvecklar och förvaltar bostäder och kommersiella lokaler i regionerna Stockholm, Göteborg och Skåne. Företagets entreprenörsanda, långsiktighet och kundfokus präglar alla delar av verksamheten.

Vårt fastighetsbestånd består av cirka 160 fastigheter med bostäder och kommersiella lokaler för kontor, butiker, verkstäder och lager. Bolaget har lokalkontor som ansvarar för fastigheterna i respektive region i Stockholm, Göteborg och Malmö med områdeskontor i Landskrona och Hässleholm. Gemensamma funktioner såsom ledning, marknadsföring, ekonomi och övrig administration finns på huvudkontoret i Göteborg.

Affärsidé
Svenska Hus ska utveckla och äga fastigheter i attraktiva lägen i storstadsregionerna. Genom lönsam fastighetsutveckling och kundnära  förvaltning ska vi skapa och tillhandahålla bra  arbetsplatser och bostäder för våra kunder.

Strategi – Fastighetsutveckling
Svenska Hus ska ständigt söka nya projektmöjligheter för att skapa nya övervärden i koncernen. Detta kan ske genom såväl nyproduktion som ombyggnad av befintliga fastigheter.

Strategi – Förvaltning
I förvaltningsportföljen ska Svenska Hus  ständigt, genom förvärv, för säljning och förädling, sträva efter en kontinuerlig förbättring av  kvaliteten avseende läge och standard. För att  reducera svängningar i driftsresultat och  kassaflöde är bolagets lång siktiga ambition att få ungefär hälften av hyresintäkterna från bostäder.

Kärnvärden
Affärsmässighet - Att med kunden i fokus genomföra affärer med  lönsamhet, långsiktighet och riskminimering

Personligt engagemang - Att med glädje ta ansvar och initiativ samt  leverera enkelhet och prestigelöshet

Läs och ladda ner vår företagsbroschyr.

Broschyren är även uppdelad på våra regioner Stockholm, Göteborg och Malmö

  

Läs vår uppförandekod

Kontakta oss

Daniel Massot

Vd