Koncern

Svenska Hus är en del av koncernen Gullringsbo Egendomar. Övriga bolag i gruppen är MVB, Forestry, Wangeskog Hyrcenter, Torslanda Entreprenad, ANLAB, Novi Real Estate, Svenska Solenergiparker och Munkbron Finans. Gemensamt för alla bolag är att de grundats av entreprenörer och fortsätter, nu och i framtiden, att bedrivas med en stark familjebolagskänsla.

Koncernens omsättning uppgår till ca 3 Mdkr med ett resultat före avskrivningar men efter finansiella poster på ca 250 Mkr per år. Marknadsvärdet på koncernens fastigheter uppskattas till ca 5 Mdkr. 500 Mkr kapital förvaltas i moderbolagets cash pool.

Räknat efter omsättning placerar sig företaget som nr 30 av alla privatägda företag i Sverige. Antalet anställda är drygt 660. Koncernen innehar 150 fastigheter med ett hyresvärde på 500 Mkr och 5 000 hyresgäster. Gruppen innefattar 600 moduler, 10 000 maskiner, 30 000 kvm ställning och drygt 6 000 ha skog och mark. Ägarna delar årligen ut 1,2 Mkr till Årets Framtidsbyggare.

Sammantaget är Gullringsbo Sveriges största icke börsnoterade eller institutionellt ägda bygg- och fastighetskoncern. Gullringsbo Egendomars långsiktiga perspektiv och breda verksamhetsportfölj bildar en stabil plattform för Svenska Hus.

Den familjeägda herrgården Gullringsbo utanför Göteborg har fått ge namn åt moderbolaget.