Styrelse

CHRISTER HOLMÉN, Styrelseordförande, Svenska Hus AB. Ekonomie Doktor
född 1960
Övriga styrelseuppdrag:
Ordförande i BrainHeart Energy Sweden AB, Svenska Solenergiparker AB och i familjebolag.
Ledamot i AB Gullringsbo Egendomar, Hemfrid AB och Wangeskog Hyrcenter AB.

PATRIK ERIKSSON 
född 1972
Vice vd samt Koncerncontroller AB Gullringsbo Egendomar
Övriga styrelseuppdrag:
Ledamot i AB Gullringsbo Forestry.

ULF MARTINSON 
född 1956
F.d. Transaktionsansvarig Svenska Hus AB.

ERIKA HELLMAN
född 1973
Vd AB Gullringsbo Egendomar
Övriga styrelseuppdrag:
Ledamot i AB Gullringsbo Egendomar, Brand New Communication AB, Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur och Novi Real Estate AB.

PATRIK KALLENVRET
född 1971
Vd samt Styrelseordförande CBRE Sweden AB
Övriga styrelseuppdrag:
Ledamot i CBRE Asset Services AB

LISA KJELLÉN
född 1976
Vd samt Styrelseordförande AB Gullringsbo Forestry
Övriga styrelseuppdrag:
Ledamot i AB Gullringsbo Egendomar, Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur och Skogsutveckling Syd AB.


REVISOR

MAGNUS ANDERSTRÖM
född 1972
Auktoriserad revisor, Frejs Revisorer AB