Organisation

Vi projektutvecklar och förvaltar bostäder och kommersiella lokaler i regionerna Stockholm, Göteborg och Skåne. Företagets entreprenörsanda, långsiktighet och kundfokus präglar alla delar av verksamheten.

Vd på Svenska Hus - Daniel Massot

Vårt fastighetsbestånd består av cirka 160 fastigheter med bostäder och kommersiella lokaler för kontor, butiker, verkstäder och lager. Bolaget har lokalkontor som ansvarar för fastigheterna i respektive region i Stockholm, Göteborg och Malmö med områdeskontor i Landskrona och Hässleholm. Gemensamma funktioner såsom ledning, marknadsföring, ekonomi och övrig administration finns på huvudkontoret i Göteborg.

AFFÄRSIDÉ

Svenska Hus ska utveckla och äga fastigheter i attraktiva lägen i storstadsregionerna. Genom lönsam projektutveckling och kundnära förvaltning ska vi skapa och tillhandahålla bra arbetsplatser och bra bostäder för våra kunder.

Verksamheten är indelad i två huvudområden, projektutveckling samt förvaltning av bostäder och kommersiella lokaler. Samtliga delar av verksamheten präglas av entreprenörskap, ett långsiktigt perspektiv och med huvudfokus på våra kunder.

 

Kontakta oss

Daniel Massot

Vd