Våra projekt

En levande projektportfölj är en förutsättning för att säkerställa en långsiktig lönsamhet. Bolaget driver ett antal projekt parallellt. Här hittar du några av våra genomförda och pågående projekt.