Bostadsprojekt i flera etapper med om- och nybyggnation i Bandhagen i Stockholm.

Bostadsprojekt i flera etapper med om- och nybyggnation i Bandhagen i Stockholm.

Trollesundsvägen - Stockholm

Svenska Hus förvärvade 2006, det då halvtomma hantverkshuset, som ursprungligen uppförts som hantverksgymnasium på 1960-talet av Stockholms kommun/ Sisab. Skolan var då sedan många år nedlagd och underhållet kraftigt eftersatt både vad gällde mark och byggnad. Denna miljö tillsammans med det intilliggande ”avsomnade centrumet” gav en dyster, otrygg och öde upplevelse av centrala Bandhagen och dess T-banestation. Vår målsättning var att utveckla såväl bebyggelse och mark till en livkraftig, trygg och trivsam boendemiljö som kunde bidra till att skapa stadsmässighet och återigen ingjuta liv i en, i grunden fin stadsdel, i Stockholms centrums absoluta närhet. Under några års tid har vi, genom om - och nybyggnad, utvecklat 160 bostäder.

För närvarande driver vi tillsammans med staden och även flera andra byggherrar ett ambitiöst arbete för att utveckla ytterligare bostäder på den nu, mycket populära platsen. I Svenska Hus fall kan detta komma att röra sig om ytterligare 150 hyresrätter på skolans gamla idrottsplan. Vi är mycket stolta över att vi är delaktiga i att utveckla en trygg och attraktiv boendemiljö - i harmoni med historien och med framtidens och människornas behov i fokus.

Kontakta oss

Niklas Gahm - Fastighetsutvecklingsansvarig
niklas.gahm@svenskahus.se010-603 93 40

Kortfakta

Om- och nybyggnation av bostäder

Bostäder
Bandhagen, Stockholm

Etapp 1 - Ombyggnation av skolbyggnaden till 120 bostäder

Etapp 2 - Nybyggnation av 32 bostäder på skolgården

Etapp 3 - Ombyggnation av aulan till 11 unika bostäder

Etapp 4 - Planerad byggnation av bostäder på f d idrottplan

Svenska Hus bostäder i Bandhagen