Bostäder

Vi äger och förvaltar 2 200 bostäder. Den största andelen finns i Skåne, men också i och omkring Stockholm och Göteborg. Våra hyresgäster är det viktigaste vi har. Genom ett personligt bemötande och engagemang vill vi som hyresvärd skapa ett tryggt och attraktivt boende tillsammans med er.