OM SVENSKA HUS

Finansiell Info

Ett positivt 2019

Vi lämnar 2019 med en mycket bra känsla; ökade intäkter, ökat förvaltningsresultat och ökat substansvärde. Ett år där affärsmannaskapet genomsyrat bolaget och tack vare engagerade medarbetare har vi tagit ytterligare kliv i vår tillväxtresa.