Integritetspolicy

Svenska Hus värnar om din integritet

För Svenska Hus är det viktigt att du känner dig trygg med att Svenska Hus behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. I den här integritetspolicyn beskriver vi bland annat hur Svenska Hus behandlar dina personuppgifter.

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att Svenska Hus skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som Svenska Hus har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy. Du kan också besöka www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss! Våra kontaktuppgifter framgår nedan under rubriken ”Kontaktinformation”.

Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter?

Svenska Hus Service AB, org.nr. 556659-7703, jämte dess berörda koncernbolag i varje enskilt fall (gemensamt benämnda ”Svenska Hus”), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Vilka personuppgifter behandlas?

Personuppgifter är alla upplysningar och all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet. Det är uppgifter om dig och din person. Exempel på personuppgifter är namn, kontaktuppgifter, bilder av dig och IP-adress. Med behandling avses varje typ av åtgärd som vidtas med personuppgifter såsom insamling, lagring, användning, bearbetning och överföring av personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?

Svenska Hus värnar om din integritet. Svenska Hus arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen skerenligt gällande lag.

Cookies

Svenska Hus använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på Svenska Hus webbplats. Vi använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas.

Du kan läsa mer om användningen av cookies och vilka typer av cookies som används i vår Cookiepolicy.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Svenska Hus gör löpande ändringar i denna policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på vår webbplats. Vi kommer att meddela om och i så fall när en sådan ändring sker genom meddelande på Mina Sidor och i övrigt på våra digitala kanaler.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan. Svenska Hus Service AB Box 2178 403 13 Göteborg

Läs hela vår integritetspolicy här.

Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. den 2020-05-08