16 juni, 2020

100 procent förnybar och hållbar elleverans - nytt hållbarhetssteg för Svenska Hus

Svenska Hus tar ännu ett viktigt steg i sin hållbarhetssatsning: All fastighetsel kommer framöver att vara märkt med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval.

- Samarbetet med Telge Energi innebär att vi nu har en av de tuffaste miljömärkningarna som går att få på el, säger vd Daniel Massot. Samtidigt bidrar vi med solenergi från egna anläggningar.
Svenska Hus äger cirka 160 fastigheter med bostäder och kommersiella lokaler för kontor, butiker, verkstäder och lager. Det är ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag med regionkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och med områdeskontor i Landskrona och Hässleholm.

- Vi är en aktiv fastighetsaktör med ca 600 000 kvm uthyrningsbar yta och vi förvaltar med ett evighetsperspektiv, säger Daniel Massot. Det är så vi skapar möjligheter för människor att arbeta, leva och växa under många år.

Avtalet med Telge Energi innebär att den levererade elen inte bara är förnybar utan även hållbar. Samtidigt äger Svenska Hus två solenergiparker utanför Göteborg och har investerat i solpaneler på flera av sina fastigheter.

- Förnyelsebar energi är en självklarhet – den hjälper oss både att värna om miljön och samtidigt säkerställa våra driftskostnader, säger Daniel Massot. Det är ingen slump att vi även uppfört fastigheter enligt Miljöbyggnad Silver och testat passivhustekniken.

Men hållbarhetsambitionerna är inte nya.

  • Redan 2002 grundades forskningsstiftelsen DeLabs i samarbete med Lunds universitet – som satsar på utveckling av företag med hållbara förtecken och lokal förankring.

  • Bolaget har även donerat 10 Mkr till professuren Sustainable Building inom energieffektivt byggande vid Lunds universitet.

  • Och moderbolaget Gullringsbo instiftade 2014 ”Årets framtidsbyggare” som är branschens största hållbarhetspris.

Svenska Hus är även engagerat i samverkansprojekt i Landskrona, Floda och Malmö med kommunala aktörer och andra lokala fastighetsägare.

- Det kallas för BID, vilket står för Business Improvement District och vi arbetar efter en frivillig modell med fokus på boende, integration och delaktighet, säger Daniel Massot. Vi vill helt enkelt bidra i utvecklingen av en trygg miljö för alla hyresgäster och vara en del av en positiv samhällsutveckling. Den sociala dimensionen i hållbarhetsbegreppet är givetvis också viktig för oss.

Dela: