Hållbarhet

Hållbarhet måste få ta plats!

Svenska Hus har under lång tid arbetat med att åstadkomma konkreta förbättringar inom ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. I samband med förädling och renovering av vår fastighetsportfölj investerar vi smart utifrån ett ekologiskt perspektiv och värnar därmed tidigare investeringar. I samband med nya projekt är hållbarhetsfrågor en integrerad del av processen och koncernen har en ambition att bygga energieffektiva och hållbara fastigheter. Vi ser en tydlig beteendeförändring från marknaden och det ställs allt högre hållbarhetskrav från hyresgäster, finansiärer, ägare och medarbetare. För Svenska Hus är det viktigt att möta den utvecklingen för att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare, en attraktiv hyresvärd och ett attraktivt fastighetsbolag.
Förnyelsebart och energieffektivt

Idag köper vi 100% el med Bra miljöval som ställer högre krav i enlighet med
Naturskyddsföreningens rekommendationer. Svenska Hus äger två solenergiparker söder om Göteborg och har tecknat avtal om att förvärva ytterligare tre solparker i Bohuslän.

Solparkerna producerar ca 2,2 miljoner kWh per år. Tillsammans med våra solcellsanläggningar på våra fastigheter producerar vi själva ca 3,5 miljoner kWh vilket motsvarar ca 45% av Svenska Hus fastighetsel. Förnybar energi hjälper oss både att värna om miljön.

Energiförbättrande samarbeten

Svenska Hus arbetar löpande med energiförbättringar i syfte att minska miljöpåverkan och förbättra driftsresultatet. Koncernens åtaganden inom energieffektivt byggande är omfattande och har så varit under de senaste tjugo åren. Koncernen har under lång tid samarbetat med Lunds universitet i flera satsningar och samhällsprojekt med syfte att utveckla nya energieffektiva byggmetoder. Redan år 2000 kvalitets- och miljöcertifierades Svenska Hus enligt FR 2000 som första fastighetsbolag i Sverige.

2002 grundade Svenska Hus forskningsstiftelsen DeLabs, för utveckling av företag baserade på hållbar utveckling och lokal förankring. Bolaget har också donerat 10 Mkr till professuren Sustainable Building samt deltagit i utvecklingen av mastersprogrammet inom energieffektivt byggande vid Lunds universitet i syfte att uppnå Sveriges energi- och klimatmål.