Hållbarhet

Ytor för företag, familjer och framtiden

Ett evighetsperspektiv

Vi vill bygga och utveckla energieffektiva och hållbara hus där människor kan leva och arbeta idag och i framtiden. Det gör vi bland annat genom att bara köpa in 100 procent förnybar energi och att äga två solparker söder om Göteborg. 

Vi har byggt hus med miljöcertifieringen “Miljöbyggnad Silver” och färdigställt en bostadsfastighet med passivhusteknik. Vi ställer också krav på de entreprenörer och leverantörer vi anlitar för att säkerställa att fastigheterna och processerna uppfyller myndigheternas uppställda miljökrav. 

Vårt samarbete med Lunds universitet syftar till att utveckla nya energieffektiva byggmetoder. Vi undersöker ständigt hur vi kan implementera mer hållbara energikällor och processer i utvecklingen och förvaltningen av våra fastigheter. Så låter vi framtidens hus formas av framtidens hyresgäster.