Hållbarhet

Hållbarhet måste få ta plats!

Svenska Hus har under lång tid arbetat med att åstadkomma konkreta förbättringar inom ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. I samband med förädling och renovering av vår fastighetsportfölj investerar vi smart utifrån ett ekologiskt perspektiv och värnar därmed tidigare investeringar. I samband med nya projekt är hållbarhetsfrågor en integrerad del av processen och koncernen har en ambition att bygga energieffektiva och hållbara fastigheter. Vi ser en tydlig beteendeförändring från marknaden och det ställs allt högre hållbarhetskrav från hyresgäster, finansiärer, ägare och medarbetare. För Svenska Hus är det viktigt att möta den utvecklingen för att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare, en attraktiv hyresvärd och ett attraktivt fastighetsbolag.
Förnyelsebart och energieffektivt

I dag köper vi 99 % el med Bra miljöval som ställer högre krav i enlighet med Naturskyddsföreningens rekommendationer. Svenska Hus äger dessutom två solenergiparker söder om Göteborg.

Sol är en energikälla med goda framtidsutsikter men vi undersöker även hur andra hållbara energikällor kan implementeras och komplettera våra fastigheter. I dag producerar Svenska Hus 10% av bolagets årsförbrukning med egen solenergi. Förnybar energi hjälper oss både att värna om miljön och samtidigt säkerställa våra driftskostnader.

Energiförbättrande samarbeten

Svenska Hus arbetar löpande med energiförbättringar i syfte att minska miljöpåverkan och förbättra driftsresultatet. Koncernen har under lång tid samarbetat med Lunds universitet i flera satsningar och samhällsprojekt med syfte att utveckla nya energieffektiva byggmetoder. Redan 2002 grundade Svenska Hus forskningsstiftelsen DeLabs, för utveckling av företag baserade på hållbar utveckling och lokal förankring.

Bolaget har också donerat 10 Mkr till professuren Sustainable Building samt deltar i utvecklingen av mastersprogrammet inom energieffektivt byggande vid Lunds universitet. Under 2014 tog Svenska Hus moderbolag initiativ till att årligen dela ut priset ”Årets framtidsbyggare” tillsammans med Lunds universitet.