Moderna och flexibla kontorslokaler

Moderna och flexibla kontorslokaler

Virkesvägen 3

Glasfabriken - Stockholm

Mitt i Hammarby sjöstad strax söder om centrala Stockholm finns denna byggnad från 1950-talet som tidigare tjänat som glasfabrik. Idag är fastigheten en kulturklassad industrifastighet som Svenska Hus utvecklar till flexibla och moderna kontorslokaler genom påbyggnad av ytterligare fyra våningsplan. Fastigheten moderniseras varsamt och de tidstypiska detaljerna från 50-talet behålls. På gatuplanet förbereds lokaler som förväntas bidra positivt till stadsmiljön med ytterligare liv och rörelse. Som komplement och ytterligare bidrag till den varierade stadsmiljön byggs även fem unika stadsradhus.

Fastigheten köptes av Folksam 2022.

Vi välkomnar Södermalms Stadsdelsförvaltning till inflyttning i april 2021

Historiskt var Hammarby Sjöstad en industristadsdel utanför Stockholms innerstad. De senaste åren har området genomgått en stor förändring och ingår numera i Stockholms utvidgade kärna, med affärsverksamheter, kontor och tusentals bostäder. I nära anslutning går tvärbanan och det är beslutat att bygga tunnelbana till området. Här kan Svenska Hus bidra till en varierad stadsmiljö i ett område som annars präglas av sin nybyggnation och närhet till vattnet. Totalt kommer det bli ca. 6 800 kvm yta för kommersiella ändamål som successivt anpassas efter framtida hyresgästers behov och önskemål. De första hyresgästerna flyttar in våren 2020 och möjligheterna att påverka utformningen av lokalerna är stor.

Glasfabriken från 1950-talet i Hammarby Industriområde blir moderna lokaler med en påbyggnad av ytterligare fyra våningsplan.

EN NATURLIG UTVIDGNING AV STOCKHOLMS INNERSTAD

Omvandlingen av Hammarby Sjöstad, från ett industriområde till en modern stadsdel med hållbarhetsfokus, inleddes på 1990-talet och har uppmärksammats internationellt. Området Hammarby Sjöstad är en naturlig utvidgning av Stockholms innerstad med runt 20 000 invånare. Den pågående nybyggnationen och förädlingen i området väntas öka invånarantalet markant till 2020. För närvarande utvecklas 1 300 nya bostäder och 150 000 kvadratmeter kontor vilket innebär cirka 10 000 kontorsplatser.

I dag består Hammarby Sjöstad av flera olika områden runt Hammarby sjö i Södermalms stadsdelsområde. Området påminner om Stockholms innerstad med sin täta bebyggelse. Redan i dag finns mycket goda kommunikationer med olika färdmedel och under 2025 planeras också Tunnelbanans blå linjen sträcka sig genom Sjöstan, med två tunnelbanestationer. Svenska Hus projekt Glasfabriken genomförs i en centralt belägen fastighet i Hammarby Sjöstad. Den pågående och planerade utvecklingen av området rimmar mycket väl med Svenska Hus evighetsperspektiv och vilja att utveckla staden.

Varsam och anpassad ombyggnation

Svenska Hus rustar upp och moderniserar genom att utnyttja befintlig fastighets goda läge och bevara fastighetens industricharm. Vi varvar kontorslokaler tillsammans med sex unika stadsradhus på gatuplan, allt för att skapa en levande och varierad stadsmiljö.

Kortfakta

Kontors- och affärsverksamhet
Hammarby Sjöstad, Stockholm

Ombyggnad: 2018-2020

Byggår: 1950

Yta: ca. 7 000 kvm ( 00 kvm - 3 000 kvm)