Hyresrätter med varierande storlekar

Hyresrätter med varierande storlekar

Skärlingebacken 124 32 Bandhagen

Bandhagen - Stockholm

Kvarteret Småbildskameran 1

I juli 2019 vann detaljplan för bostäder vid Bandhagens entré från Örbyleden laga kraft. Svenska Hus, som är en av två markanvisade byggherrar, ansvarar för ca 170 av dessa. Svenska Hus bostäder planeras uppföras som hyresrätter med varierande storlekar. Byggstart planeras hösten 2021.