Bostadskvarteret Husarviken i miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden

Bostadskvarteret Husarviken i miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden

Taxgatan 3

Norra Djurgårdsstaden - Stockholm

2014 avslutades försäljningen och uthyrningen av Svenska Hus samtliga 129 nybyggda bostads- och hyresrättslägenheter i miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Lägenheterna är fördelade på tre bostadsrättsfastigheter och en hyresfastighet.

Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms största och mest attraktiva stadsutvecklingsprojekt. Det är en modern, innovativ och miljöanpassad utbyggnad av Östermalm som växer fram mellan Nationalstadsparken och vattnet.

Enligt stadens plan kommer här totalt att byggas 10 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser under de närmaste tio åren. Projektet rönte stor uppmärksamhet utomlands och ingick i Climate Positive Development Program – ett globalt klimatprogram som initierats av Clinton Climate Initiative i samarbete med U.S. Green Building Council. Vi är mycket glada över att vi fått vara en del i detta stadsutvecklingsprojket.

Kortfakta

Nyproduktion bostäder

129 hyres- och bostadsrätter

Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

Färdigställande 2014